Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivate 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Laboratoare noi

MARS – Centrul Magurele pentru Studiul Atmosferei si Radiatiei

Una din cele mai mari provocari ale proiectului CEO-Terra este configurarea și punerea in funcțiune a MARS, un site experimental cu laboratoare unice in tara, destinat sa observe schimbarile și interacțiile dintre variabilele și componentele atmosferice relevante climei. Site-ul se va adauga laboratoarelor existente, permițand instalarea unor noi instrumente de scanare și deschiderea unor noi direcții de cercetare precum cercetarea norilor, interacția dintre aerosoli și nori, cuantificarea efectelor radiadive produse de aerosoli și nori, dinamica PBL la scara mica, turbulențe și fluxuri, proprietați fizice și chimice ale precipitațiilor etc.

MARS-DC – Centrul de Date MARS

Infrastructura centrului MARS va fi conectata la noul Centru de Date (MARS-DC), ce va fi echipat cu sisteme IT de mare performanța (servere pentru aplicații, supercomputere, sisteme de stocare a datelor, etc). Datele tuturor instrumentelor vor fi procesate, stocate și arhivate la acest Centru de Date MARS. In cadrul acestui Centru de Date se vor lua toate masurile de siguranța in privința datelor. MARS-DC va fi amplasat in cladirea MARS nou construita.

LiCal – Centrul de Calibrare Lidar

Una din cele mai importante sarcini ale INOE 2000 in cadrul ACTRIS este acela de a configura Centrul de Calibrare Lidar. Acest laborator va trebui sa ofere diferite servicii de calibrare tuturor stațiilor Lidar din ACTRIS precum și utilizatorilor externi din mediile academice, de cercetare, serviciilor meteorologice, agențiilor aviatice, producatorilor de componente și integratorilor de Lidar-e și ceilometre. Calibrarea consta in testarea și caracterizarea componentelor optice și electronice pentru a evalua erorile instrumentale și a calcula parametrii de calibrare și a compara direct cu un instrument de referința. LiCal va fi amplasat in unul dintre laboratoarele din cladirea MARS, cu exceptia statiei lidar de referinta, care va fi amplasat pe una dintre platformele de pe terenul MARS, fiind destinat observatiilor in atmosfera libera si inter-compararilor directe in aerul ambiental