Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivate 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Laboratoare modernizate

MOCA – Metode Optospectrale de Evaluare a Calitatii Apei

Laboratorul este destinat evaluarii impactului antropic al contaminantilor organici din apa prin folosirea de tehnici spectroscopice. Studiile efectuate in acest laborator ofera informatii calitative si rapide in ceea ce priveste sanatatea sistemului acvatic, bazate pe spectroscopia de fluorescenta. Aceasta tehnica a caștigat popularitate in ultimele decenii ca un instrument eficace in monitorizarea poluarii organice in sistemele naturale de apa. In prezent, cercetarea este dedicata dezvoltarii aceastei metode intr-un instrument de detecție si avertizare timpurie de poluare pentru remediere rapida. Laboratorul cuprinde atat echipamente dedicate analizei sistemelor acvatice prin spectroscopie de fluorescenta: spectrofluorimetru capabil sa inregistreze matrici de fluorescenta, spectre de emisie si excitatie, precum si timpi de viata a fluorescentei; fluorimetru portabil pentru masurarea in situ a fracțiunii bacteriene din probele de apa; sistem de fluorescenta cu dioda laser 266 nm si spectrometru OceanOptics pentru analize precise ale materiei organice acvatice, surse de excitare a fluorescentei (lampa cu mercur, diode), cat si dispozitive si instrumente pentru testarea parametrilor standard, cum ar fi consumul biochimic de oxigen (BOD), pH, turbiditate, trusa multiparametru testare extractii din sol.

LMF – Laborator Factori de Mediu

Este destinat elaborarii si dezvoltarii unor procese inovative dedicate evaluarii calitatii mediului si dezvoltarii de tehnologii de remediere a mediului. Activitatea de evaluare a calitatii apei, aerului, solului implica utilizarea unei game largi de tehnici analitice, in functie de compozitia chimica a probei supuse analizei si de domeniul de concentratie in care se gasesc contaminantii dozati. In cadrul Laboratorului Factori de Mediu, LFM, pentru evaluarea calitatii mediului se folosesc metode si tehnici mentionate mai jos :

Apa: gravimetria (reziduu fix, materii in suspensie); volumetria (CBO5, CCO-Cr, CCO-Mn, alcalinitate, duritate); tehnica spectrofotometrica de absorbtie moleculara in VIS (azotiti, azotati, fenoli); tehnica electrochimica (pH, conductivitate electrica); tehnica spectrometriei de fluorescenta atomica cu generare de vapori reci (Hg); tehnica spectrometrica de emisie in plasma (metale); tehnica de spectrometrie de masa cu plasma cuplata inductive (metale grele); tehnica de cromatografie de lichide (PAH); tehnica de cromatografie de gaze cuplata cu spectrometria de masa (pesticide, COV, etc)Sol: gravimetria (umiditate sol); tehnica spectrofotometrica de absorbtie moleculara in VIS (azotiti, azotati, fenoli); tehnica electrochimica (pH, conductivitate electrica); tehnica spectrometriei de absorbtie atomica cu flacara (metale grele – As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn, etc.); tehnica spectrometrica de emisie in plasma (metale – Ca, Mg, Na, K, Li, P, Fe, etc.); desorbtie termica si spectrometrie de absorbtie atomica (Hg); tehnica de cromatografie de gaze cuplata cu spectrometria de masa (pesticide, COV, etc.).

Aer: tehnica spectrofotometrica (SO2, NO2, NH3, H2S); gravimetria (pulberi in suspensie, pulberi sedimentabile); tehnica spectrometriei de absorbtie atomica cu flacara (Pb din pulberi in suspensie); tehnica cu analizoare automate (gaze de ardere, COV).

RADO ACTIVE – Laborator de Teledetectie Activa a Atmosferei

Este utilizat pentru: realizarea profilelor verticale de aerosoli (proprietati optice si microfizice); realizarea profilelor de gaze (O3, vapori de apa); investigarea dinamicii si structurii atmosferei; analiza transportului poluantilor la distanta; analiza spectrelor de fluorescenta. Laboratorul cuprinde atat echipamente: 5 sisteme lidar (sistemul lidar cu Lidar Raman multicanal, Sistem lidar in UV cu scanare, sistem lidar IR-VIS, lidar de ozon, Sistem Lidar de Fluorescenta); 1 sistem sodar pentru profile de vant cat si sisteme conexe: echipamente si softuri de stocare, achizitie si procesare a datelor.

RADO-PASSIVE – Laborator de Teledetectie Pasiva a Atmosferei

Este utilizat pentru obtinerea informatiilor despre: aerosoli in coloana atmosferica (proprietati optice si microfizice); gaze in coloana atmosferica (vapori de apa, O3, NO2, formaldehide); concentratii de poluanti ( SO2); profile de temperatura si umiditate; caracterizarea si cuantificarea aerosolilor, detectia cenusei vulcanice in timp real; determinarea Adancimii Optice a Aerosolilor, determinarea proprietatilor optice ale atmosferei pentru imagini satelitare, determinarea cantitatii de apa precipitabila, monitorizarea calitatii aerului. Laboratorul cuprinde atat echipamente: camere UV si IR; fotometru solar; fotometru lunar; radiometru in microunde; sistem Pandora 2S cat si sisteme conexe: sistem de achizitie a imaginilor satelitare – Eumetcast, echipamente si softuri de stocare, achizitie si procesare a datelor.

RADO-DC – Centru de Date RADO

Centrul de date RADO este cel mai important centru privind cercetarile atmosferice din Romania detinand o baza de date complexa cu informatiile furnizate de la cele 3 laboratoare amintite mai sus. Datele sunt stocate sub forma unor librarii digitale (text, imagini sau format video) oferind informatii despre proprietatile optice, fizice si chimice ale aerosolilor, concentratiile gazelor cu durata scurta de viata (compusi organici volatili, NOx), profilele verticale ale aerosolilor (coeficient extinctie si imprastiere), evolutia in timp si pe verticala a concentratiilor de aerosoli si proprietatile norilor. Centrul de date RADO este accesibil prin intermediul unui portal web (dezvoltat pe baza PHP, HTML, JavaScript and JQuery library) atat oamanilor de stiinta cat si altor utilizatori externi. Din centrul de date RADO pot fi accesate informatii cu privire la proprietatile fizice, microfizice si chimice ale aerosolilor si gazelor masurate in cadrul laboratoarelor de masuratori in situ si teledetectie activa si pasiva, cat si parametrii meteorologici.

INDICO – Infrastructura de Caracterizare si Diagnoza prin Metode Optice si Complementare

Laboratorul INDICO ofera servicii de caracterizare a sistemelor laser (masurarea energiei si a puterii emise de sursa laser si masurarea latimii pulsului laser) precum si de caracterizare a fasciculului laser (distributia de energie intr-o sectiune transversala, divergenta, talia si factorul M2). Aceste masurari permit o evaluare exacta a caracteristicilor functionale ale aparaturii cu laser in vederea utilizarii lor in conditii optime dar si pentru reglarea sau depanarea acestora. Datele obtinute prin masurare sunt prelucrate statistic si permit concluzii asupra stabilitatii emisiei laser. Pentru sistemele cu fibra optica Laboratorul INDICO ofera servicii de diagnosticare a tronsoanelor de fibra optica prin reflectometrie optica in domeniul timp (OTDR) si prin masurarea puterii optice a unui fascicul laser la iesirea din fibra optica. Componentele optice folosite in aparatura cu laser trebuie sa fie caracterizate cat mai precis. Distantele focale si frontifocale ale sistemelor optice precum si razele de curbura ale lentilelor pot fi masurate foarte precis in cadrul Laboratorului INDICO. Componentele cu fete plane (prismele, ferestrele, oglinzile si lamele plan-paralele) pot fi caracterizate masurand planeitatea (folosind interferometrul) si unghiul dintre fetele plane (folosind goniometru). Pentru prismele optice se poate determina cu precizie de 10-5 indicele de refractie pentru cele 3 lungimi de unda standard (din domeniul vizibil). Depunerile cu straturi subtiri pot fi caracterizate cu ajutorul elipsometrului, determinand indicii de refractie, coeficientii de extinctie si grosimile diferitelor straturi. Cu ajutorul sistemului spectroscopic UV-VIS-NIR se poate masura transmisia printr-un material intr-o banda spectrala larga. Avand o sensibilitate, rezolutie si viteza foarte bune face posibila analiza unor probe dificile, precum sticla ultra-absorbanta, straturile optice depuse sau straturile subtiri de filtru.